SON DAKİKA

Öğretmenlere Not Uygulaması Tartışılıyor


Türk Eğitim-Sen İzmir Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın 'öğretmenlere performans kriteri getirmek istiyoruz' açıklamalarını eleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından açıklanan öğretmene veliler ve öğrencilerin not vereceği performans sistemi uygulaması tartışılıyor.

Uygulama hakkında eleştiride bulunan isimlerden Türk Eğitim-Sen İzmir Şube Başkanı Merih Eyyup Demir; "İhtisas; Türk Dil Kurumu tarafından "Uzmanlık, Uzmanlaşma" şeklinde tanımlanmaktadır. Kanun'da geçen özel bir ihtisas mesleği tanımı ile öğretmenlik mesleğinin ihtisas dışında özel bir ihtisas gerektiren bir meslek gurubu olduğu ifade edilmektedir. Özel bir ihtisas gerektiren bir görevi ifa eden öğretmenlerimize velilerin ve daha ileri boyutta öğrencilerin not verecek olmasının düşünülmesi dahi kabul edilemez bir durumdur. Bir özel ihtisas mesleğinin icra eden öğretmenlere not verilecekse bu konuda daha üst düzeyde ihtisas sahibi ya da bu konuda objektif kriterlere bağlı değerlendirmeler konusu masaya yatırılabilir. Bu durumda öğretmenlik mesleğine artı değer katabilecek konular üzerinden konu tartışmaya açılabilir." dedi.

Öğretmenliğin yasal tanımının yer aldığı madde hakkında bilgilendirmede de bulunan Demir; "1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Üçüncü Kısım Öğretmenlik Mesleği başlığı altında 43. Maddesi'nde öğretmenlik tanımını şu şekilde yapmaktadır: "Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler.Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için, hangi öğretim kademesinde olursa olsun, öğretmen adaylarının yükseköğrenim görmelerinin sağlanması esastır." şeklinde konuştu.