SON DAKİKA

ÖTO’nda KGF Bilgilendirme Toplantısı Yapılacak


29 Mart Çarşamba günü Ödemiş Ticaret Odası Konferans Salonunda Kredi Garanti Fonu Bilgilendirme Toplantısı yapılacak.

KGF nedir?

Kredi Garanti Fonu (KGF), küçük ve orta ölçekli işletmeler için sağladığı kefaletle, bu işletmelere destek vermekte, yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi kullanmalarını mümkün hale getirmektedir.

Özellikle yeni ve küçük işletmelerin banka kredisine ulaşması çok güçlü bir teminatı gerekli kılmakta. Öte yandan KOBİ`lerin uzun vadeli kredi kullanmalarında da bankaca talep edilen yüksek teminatlar önemli bir engel olarak ortaya çıkmakta. Bunun dışında KOBİ`lerin işlerini büyütürken mevcut kredi limitlerinin artırılmasında bankaca talep edilen ek teminatlar çoğu kez işletme ve banka arasında çözülmesi gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

KGF, KOBİ'lere verdiği kefalet ve üstlendiği risk ile bu işletmelerin daha çok banka kredisi kullanabilmelerini sağlamakta, uzun vadeli ve uygun maliyetli kredilerden küçük işletmelerimizin de yararlanmasını mümkün hale getirmekte. Bu sayede girişimcilik teşvik edilmekle birlikte KOBİ`ler lehine ek bir kredilendirme yaratılarak ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkı sağlanmakta. KGF kefaletlerindeki temel amaç genç ve kadın girişimciliğin geliştirilmesidir. Yenilikçi yatırımların gerçekleştirilmesi, ileri teknoloji içeren küçük girişimler, ihracatın desteklenmesi, istihdam artışı sağlayacak yatırımlar ve bölgesel kalkınma amaçlı yatırımlar KGF kefaletlerinde öncelikli olarak değerlendirilen konulardır.

KGF ile alakalı olarak Ticaret Odası Başkanı Mehmet Eriş tüm üyelerin katılımı beklediğini dile getirdi.