SON DAKİKA

Sağlıkta Yeni Dönem


Yard. Doç. Dr. Kezban Karagöz sosyal medya her alanda olduğu gibi sağlık alanında da çok önemli bir yeri olduğunu belirtti.


İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Kezban Karagöz,  'Sağlık İletişiminde Sosyal Medyanın Rolü'nü incelediği araştırmasında sosyal medyanın artık her alanda olduğu gibi sağlık alanında da çok önemli bir yeri olduğunu ortaya koydu.

Kezban Karagöz 'Modern toplumlardaki risk ve tehditlerin etkisi de çok büyüktür. Özellikle küreselleşme ile dünyanın öbür ucunda ortaya çıkan bir riskin bir sağlık tehdidinin çok kısa sürede yayıldığına şahit olmaktayız. İnsanlar risk altında oldukları konularda bilgilenme güdüsüne daha yakın olmaktadır, dünyanın öbür ucundaki sorunla da tıpkı kendi semtindeki bir salgın hastalık gibi ilgili olduğu görülmektedir. Kitle iletişim araçları da sağlık bilgisi konusunda talepkar bireylerin hizmetine çalışmalar yapmaktan geri durmamıştır' dedi.

Gelişen ve değişen dünyada sağlık sektöründeki ilerlemeler her geçen gün hızla devam ettiğinin altını çizen Yard. Doç. Dr. Karagöz artık hastaların da sağlıkla ilgili konularda hekimlere danışmadan önce medya araçları kullandığını belirtti.

İnsanların %42'si Hastalıkları Hakkında Bilgileri İnternette Arıyor

Araştırmasında insanların %42'sinin hastalıkları hakkındaki bilgileri internette aradığını ifade eden Karagöz' Hekim ve hasta arasında olan ilişkinin doğrudan etkilendiği ve aynı zamanda da doktora sormaya çekinilen soruların medya vasıtasıyla araştırıldığı sonucuna varılmıştır. Bu gelişmeler sağlık iletişimi denilen alanı oluşturmuştur' dedi.

Aynı zamanda koruyucu sağlığın daha çok ön plana çıktığına vurgu yaparak, sağlık içeriğine yönelik birçok haber ve kamu spotunda hastalanınca ne yapılması nasıl davranılması gerektiğinden önce; hasta olmamak için alınması gereken tedbirler üzerinde durulduğunu sözlerine ekledi.

Hastalar İnternet Siteleri Üzerinden Hekimleriyle İletişime Geçiyor

 Medyanın her konuda olduğu gibi sağlık konusunda da kitleleri yönlendirdiğini kaydeden Dr. Karagöz 'Birçok hasta internet sitelerinin sunduğu özel platformlar sayesinde güvenli bir şekilde hekimleriyle iletişime geçip daha detaylı bilgi almakta veya sormak istedikleri soruları sormaktadır. Son zamanlarda ise sosyal ağlar da bu networke eklenmiştir. Hekimlerin kendi özel sağlık hizmetleri için açtıkları sosyal medya sayfalarında sağlık bilgilerini ve kendi hizmetlerinin detaylarını hastalarıyla ve takipçileriyle paylaşmaktadır 'dedi.

Araştırmasında bir markanın sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'Sağlık İçin Hareket, Hareket İçin Sarı Bisiklet' sloganıyla oluşturulan 'Sarı Bisiklet' kampanyasına da değinen Karagöz, kampanyanın 78 binden fazla facebook kullanıcısına ulaştığını belirterek sosyal medyanın sağlık kampanyalarındaki önemini vurguladı.

Türk hastalar, sağlıkla ilgili bilgileri aramak için interneti tercih ediyorlar

Karagöz, sağlıkla ilgili konular için internet kullanımının temel amacı; hastalıklar hakkında (%42) ve ilaç etkinliği hakkında (%40) bilgi edinmek olduğunu; internetin doktorlar hakkında ve ilaçların yan etkileri hakkında bilgi edinmek amacıyla da kullanıldığını söyledi. Sosyal ağ takipçileri, sosyal ağ siteleri aracılığıyla; gidilmesi gereken uzmanlık alanları, tedavi yolları, ilaçlar veya yan etkileri hakkında tavsiyelerde bulunduklarını (%32) ya da öneri aldıklarını (%40) ifade ederek; Türk hastaların, sağlıkla ilgili bilgileri aramak için interneti tercih ettikleri yönünde değerlendirmede bulundu.