SON DAKİKA

Çocuklar Oyunlarında Gerçek Dünyayı Mı Yansıtırlar?Çocuklar Oyunlarında Gerçek Dünyayı Mı Yansıtırlar

            Çocuk için vazgeçilmez bir yaşama biçimi olan oyun çocuğun en önemli öğrenme alanıdır. Oyun çocukların keşfetme, yaratıcılık, kurallara uyma gibi öğrenme alanlarını uygulamalı bir şekilde ortaya koyduğu yerdir. Çocuk gerçek hayatta karşılaşabilecek vakalar ile oyunda birebir muhatap olur. Buradaki duruşu ve davranışları gerçek dünyaya hazırlar. Burada şu soruyu sormanız gerekir, çocuklar oyunlarında gerçek dünyayı mı yansıtırlar Elbette çocuğun oyunda kurguladığı çeşitli roller ile gerçek hayattaki rolleri karşılaştırarak duyularıyla algılamaya çalışır. Oyun oynayan çocuk gerçeklikle karşılaştığında öz güven, başarma istekliliği gibi kavramları tamamlamış, kendinden emin bir şekilde olaylara müdahale etmiş demektir.

 Oyun Çocuğu Kavramı

            Oyun çocuğu kavramı günümüzde içi doldurulmayan bir kavram haline gelmiştir. Oyun çocuğu iç dünyasında yaşadığı hayalleri, karmaşaları, sıkıntıları, depresif durumları dış dünyasına sunan ve gerçek hayatın içinde olumlu - olumsuz yaşanılan durumlarda bunlardan aldığı dersleri uygulayan bir birey haline gelir. Oyun Çocuğu gerçek dünyadan nesneler getirir ve onları istediği şekilde oyunun içine yerleştirir. Oyun aracılığıyla kendine başka bir dünya oluşturarak gerçeklik içinde duygularını düşüncelerini şekillendirir.

 Oyun çocuğu ile Ebeveyn ilişkilerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

            Çocuk dış dünyadaki gerçekliklerle ilgili merak gidermeye çalışırken anne - baba oyun içinde mutlaka olmalı ve gerçek - oyun ilişkilendirmesinde yardımcı olmalıdır. Örneğin; yastıklardan yapılan araba, gerçek durumda çocuğun benzetmelerinde, duruma ayak uydurmak gerekirken "Böyle araba mı olur" gibi çıkışlar çocuğun hem özgüvenini tahrip eder, hem de gerçek dünyanın araçlarını anlamlandıramaz hale gelecektir. Burada yapılması gereken çocukla beraber çocuk olma, çocuğun algılarına indirgenip çocuğun hayal âlemini, davranışlarını, gerçek dünyayı nasıl okuduğunu görmek amacıyla oyuna katılmalıyız. Gerçek dünyanın içinde anlatmamız gereken ya da düzeltmemiz gereken olumsuz davranışları bile oyun içerisinde çok rahat düzeltebiliriz. Oyun içerisinde yardımlaşma, beraber hareket etme, aile anlayışı, paylaşma duygularını çocuğumuza kazandırabiliriz. Unutmayalım ki gerçek hayata adımımız oyun ile başlar.

Elif Yıldırım

Hiç yorum yok