SON DAKİKA

''ZEYTİN MİLLİ MESELEMİZDİR, GELECEĞİMİZDİR''


İzmir Tarım Grubu Başkanı Mahmut Eskiyörük, kamuoyunun talebi üzerine zeytin yasasının komisyona geri gönderilmesinin olumlu bir gelişme olmasına rağmen yeterli olmadığını belirterek yasanın tamamen gündemden kaldırılmasını gerektiğini söyledi.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair yasa tasarısı ile zeytinliklerin tehlikeye girdiğini belirten Eskiyörük, “Ülkemizin tarım konusunda büyük bir potansiyeli var. Bunun da önemli bölümünü zeytin sektörü teşkil etmektedir. Söz konusu yasa bu potansiyelimizi görmezden gelip ekonomimize dinamit koymaktır” dedi.

Bu kanun tasarısı hazırlanırken sektörün tüm paydaşlarından görüşünün alınması gerektiğine değinen Başkan Eskiyörük, şunları söyledi:“Zeytincilik, Türkiye’ de yaklaşık 500 bin ailenin geçim kaynağını, işlenen tarım alanlarının yüzde 3.5’ini oluşturuyor. Doğrudan ve dolaylı 10 milyon kişinin geçimini sağlayan, tarımsal ve sosyoekonomik yönden ciddi bir öneme sahip. Ülkemiz zeytincilik konusunda dünyanın önemli ülkelerinden birisidir. Son 15 yılda devletin destek ve teşvikleriyle 100 milyon ağacımız 170 milyona ulaştırılmıştır. Ayrıca sektördeki uzmanların görüşlerine göre önümüzde 5 yıl içerisinde zeytincilikte dünya ikinciliği hedeflenmektedir.

Son 2 yıllık ortalamaya göre, zeytinyağı üretimi 165 bin ton ve üretim değeri yaklaşık 600 milyon dolar. 2023’te bu değerin yaklaşık 700 bin ton zeytinyağı için yaklaşık 3 milyar dolar olması hedefleniyor. Sofralık zeytin üretimi yaklaşık 450 bin ton ve üretim değeri yaklaşık 900 milyon dolar. 2023’te bu değer yaklaşık 3,5 milyar dolar olacak.

Bu ekonomik getiriler birkaç yıl veya 15-20 yıllık bir süre ile sınırlı değil. Zeytin ağacı Anadolu’da binlerce yıldır insanoğlunun, geçim, beslenme, sağlık ve güzellik kaynağı olarak görevini yerine getiriyor. Dünya var oldukça da insanlığa ve çevreye hizmete devam edecek. Bu yönüyle yeryüzünde hiçbir madenin getirisi zeytin ağacının toplam getirisi kadar olamaz. Bu tasarı içindeki bazı maddeler bu gelişmeleri bir anda yok edebilecek hususlar içermektedir”

Ülkemizde son yıllarda, zeytincilik alanında ulusal ve uluslararası arenada önemli gelişmeler sağlandığını ve yasa tasarısının bunların tamamının ortadan kaldırılması anlamına geldiğine değinen Eskiyörük, “Ülkemiz açısından büyük önem taşıyan zeytinin geleceği için söz konusu tasarının gündemden kaldırılması gerekmektedir. Sektörle tamamının ortak görüşü ile zeytincilik yasasının AB’de olduğu gibi bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak hem zeytini koruyan ve hem de ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması çok önemlidir. Bu konu milli bir konudur. Bu talep tüm tarım sektörünün ortak ve yegane isteğidir” dedi.

Başar Uçar

Hiç yorum yok