SON DAKİKA

Birgi’deki butik otel konusunda net konuştuÖdemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, Birgi’de imar mevzuatına aykırı ve yol içerisinde kalacak şekilde usulsüz imalatlar yapıldığını ifade ettiği Cemile Sultan Butik Oteli’nin yıkım kararı hakkında açıklama yaptı. Badem, “Biz kentimizde imar mevzuatına aykırı yapılar istemiyoruz” dedi.

Başkan Mahmut Badem yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Birgi kentsel sit alanı içinde yer alan tarihi dokusu, kültürel zenginlikleri ve inanç turizmi açısından kentimizin en önemli mahallelerimizden biridir. Koruma Amaçlı İmar Planı olan Birgi’de herhangi bir binada tadilat bile yapılırken Koruma Kuruluna başvurulup, uygun görülmesi durumunda izinle yapılmaktadır. 2015 Ekim ayında vatandaşlar tarafından belediyemize yapılan şikayet ve ihbar sonucunda Birgi Mahallesi 1622 parselde mülkiyeti Cemile Aksoy’a kayıtlı taşınmazda ekiplerimizce inceleme yapılmıştır. Yapılan incelemede mevcut ruhsatlı yapıya ilave, parselin batı cephesine ahşap bungalov tarzında 171 m² imalatların yapıldığı ve yapılan imalatın 148 m² sinin belediyeye ait yolda kaldığı, parselin güney cephesinde yığma nitelikli tuvaletler ile buna bitişik restoran kullanımlı kış bahçesi imalatın yapıldığı tespit edilmiştir.

Mevcut ruhsatlı yapıya ilave parsel sınırı içinde ve Belediyemizin tasarrufundaki yol içinde kalan imalatlar 19/11/2015 tarihinde Yapı Tatil Zaptı düzenlenerek mühürlenmiştir. Bunun üzerine konu belediye encümenine havale edilerek, Encümenimizin 25/11/2015 tarih ve 1590 sayılı Kararı ile Cemile Aksoy hakkında imar para cezası uygulanmıştır. Bu süreçte, imar mevzuatına aykırı yapılaşmayla ilgili Belediyemize veya İzmir I Numaralı Koruma Kurulu Müdürlüğüne bir ruhsatlandırma talebinde bulunmamıştır. Bahse konu yapıların ruhsatlandırılmaması üzerine yine encümenimizin 04-05-2016 tarih ve 813 sayılı kararı ile mevcut yapılar hakkında yıkım kararı alınmıştır. Mülkiyet sahibi Cemile Aksoy tarafından encümen kararının iptali yönünde İzmir 4. İdari Mahkemesinde iptal davası (18.07.2016) ikame edilmişse de, yerel mahkemece talebinin reddine (22.09.2016) karar verilmiştir.

Bununla birlikte yürütmenin durdurulmasına yönündeki en son talepleri de red (15.03.2017) edilmiştir. Tüm bu yasal süreçler ve kişinin yıkıma ilişkin itirazları incelenmiş, 2017 Mayıs ayında yıkım için kendisine süre tanınmış ve kendisi yıkımı gerçekleştirmemiştir. Ayrıca İzmir I. Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 27.07.2017 tarih, 6340 sayılı kararı ile izinsiz uygulamaların belediye denetiminde kaldırılmasına karar verilmiştir. Belediyemizce yeniden yıkım ekibi oluşturularak yıkımın 16 Ağustos 2017 saat 10:00 da yapılacağı kendisine tebliğ edilmiştir. Yıkım için giden ekibimize engel olunmak istenmesine rağmen yıkım ve söküm işlemleri tüm kararlıkla başlanmış olup, devam edecektir. Biz kentimizde imar mevzuatına aykırı yapılar istemiyoruz. Birgi gibi tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu olan bir bölgenin turizme açılması yönünde çalışmalarımızı sürdürürken bu şekilde ruhsatsız yapılaşmasına izin veremeyiz”
Hiç yorum yok